24 лютого 2017, 15:51 ( Секретаріат Комітету )

Інформація щодо засідання робочої групи

 24 лютого у залі засідань Комітету з питань транспорту відбулось чергове засіданні робочої групи з опрацювання проекту Закону України «Про залізничний транспорт», № 4593.

В рамках роботи над законопроектом з цієї теми відбулись дві робочі зустрічі щодо питань регулювання соціальних перевезень залізничним транспортом та  імплементації Регламенту ЄС 1370/2007, за наслідками яких учасники робочої групи дійшли висновку про невідповідність норм законопроекту 4593 в частині регулювання соціальних перевезень вимогам, передбачених Регламентом  ЄС 1370/2007.

Відповідно до Регламенту ЄС 1370/2007, цей нормативний документ регулює порядок надання громадських послуг з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами. Тобто, стосовно надання громадських послуг залізничним та автомобільним транспортом встановлені єдині базові норми.

В той же час, в урядових законопроектах № 4593 (щодо залізничного транспорту) та № 4683 (щодо автомобільного транспорту) відсутній єдиний підхід до визначення та регулювання соціальних перевезень, що унеможливлює імплементацію зазначеного Регламенту.

Зокрема, визначення соціально значимих послуг перевезення здійснюється  за різними умовами: на автомобільному транспорті за визначеними уповноваженими органами тарифами та на пільгових умовах, на залізничному транспорті -  у приміському сполученні та в окремими категоріями вагонів, поїздів далекого сполучення. 

Також проект № 4593 не визначає порядок обрання перевізника, що здійснюватиме соціальні перевезення, тоді як у проекті № 4683 - здійснюється відповідно до законодавства про здійснення державних закупівель. При цьому, такий механізм для забезпечення соціальних перевезень як надання виключних прав відсутній у обох законопроектах.

Згідно з визначеннями ст. 2 Регламенту ЄС 1370/2007, під громадськими (соціальними) послугами розуміють послуги, що становлять загальний економічний інтерес, які перевізник, враховуючи його власні комерційні інтереси, не брав би на себе, або не брав би в таких об’ємах або на таких самих умовах без винагороди.

З огляду на зазначене визначення, незрозумілим є віднесення усіх перевезень у приміському сполученні до соціальних; чи віднесені до цієї категорії перевезення пільгових категорій громадян; який орган є повноважним визначати які послуги становлять загальний економічний інтерес та є соціальними.

Комітет з питань транспорту знову звернувся до міністерства інфраструктури, яке протягом 2016 року разом з європейськими фахівцями в рамках проекту “Твінінг” опрацьовувало зміст та суттєві особливості Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом виходячи з Регламенту ЄС 1370/2007 та за результатами цієї робити та на основі звіту європейських експертів має розробити проект Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги всіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, з пропозицією доопрацювати відповідні норми проекту Закону про залізничний транспорт, зокрема  потребують з’ясування наступні питання:

1. Чому приміські залізничні перевезення апріорі віднесені до соціальних? Чому визначення категорій вагонів, поїздів, перевезення у яких вважаються соціальними, віднесено до компетенції Національної комісії регулювання транспорту, яка не зобов’язана організовувати ці перевезення, укладати договори на їх здійснення?

2. Чи підпадають під визначення соціальних перевезень  перевезення   пільгових категорій громадян? Якщо ні, то яким чином будуть врегульовані перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом і хто їх буде відшкодовувати?

3. За якими процедурами, в якому порядку обиратиметься перевізник, що здійснюватиме соціальні перевезення залізничним транспортом?

4. Що визначатиме порядок укладання договору на соціальні перевезення (в чому особливість укладення таких договорів на відміну від загального порядку укладення, передбаченого нормами Цивільного та Господарського кодексів України)?

5. Що має визначатися державною цільовою програмою, передбаченою ст. 8 проекту, яка є підставою для укладання договору на соціальні перевезення?